CAO VO

Op al onze arbeidsovereenkomsten is de CAO VO van toepassing.
Omdat de CAO VO uit 214 pagina’s bestaat hebben we de highlights voor je op een rijtje gezet.
 

Salaris en extra uitkeringen

 • Een goed salaris conform de salaristabellen van de CAO VO (directie, OP en OOP)
 • Vakantiegeld van 8% in mei (directie, OP en OOP);
 • Bindingstoelage in augustus (directie, OP en OOP schaal 9);
 • Eenmalige uitkering in oktober van € 302,50 bruto naar rato (OOP);
 • Eindejaarsuitkering van 8,33% in december (directie, OP en OOP);
 • Extra eindejaarsuitkering in december van € 1.320,- bruto naar rato (OOP schaal 1 t/m 8).

Vakantiedagen

 • Iedere docent (OP) heeft alle schoolvakanties vrij;
 • We streven naar 11 weken schoolvakantie voor onderwijsondersteunend personeel (OOP).

Levensfasebewust personeelsbeleid (vanaf 57 jaar of ouder)

 • Mogelijkheid tot één vrij dagdeel bij 1,0 fte of;
 • Mogelijkheid tot één vrije dag bij 1,0 fte.

Dit verlof wordt deels door de werknemer en deels door de Pierson betaald.

 

Reiskosten

 • € 0,17 per kilometer vanaf 8 kilometer of meer tot een maximum aantal kilometer van 25 enkele reis;
 • In het eerste jaar is het aantal kilometers niet gemaximeerd. In afwijking van de CAO VO wordt bij de Pierson bij een verlengd tijdelijk dienstverband (jaar 2 en 3) het aantal kilometers eveneens niet gemaximeerd.

Individueel keuzebudget OP (jaarlijks 90 uur naar rato)

 • Jaarlijkse werkdrukvermindering (duurzame inzetbaarheid);
 • Bijdrage in de kosten van kinderopvang;
 • Verhoging van pensioenaanspraken.

Individueel keuzebudget OOP (jaarlijks 90 uur naar rato)

 • Sparen (in afwijking van de CAO VO);
 • Jaarlijkse werkdrukvermindering (duurzame inzetbaarheid);
 • Bijdrage in de kosten van kinderopvang;
 • Verhoging van pensioenaanspraken;
 • De werknemer tot en met schaal 8 kan ervoor kiezen het
  budget uit te laten betalen.

© Copyright ds. Pierson College

Social media


 

Contactgegevens

ds. Pierson College
Geraert ter Borchstraat 1
5212 CZ ‘s-Hertogenbosch

Telefoon: 073 6 44 29 29
E-mail: info@pierson.nl